Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice! 

                                                                  Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszego

                                                                                                        przedszkola

tricks_for_getting_more_from_your_old_toilet_rolls_640_07                              i  ich  Rodziców do wzięcia udziału  

                                       w przeglądzie pod hasłem:

                                              „Zwierzaki-cudaki”

              – na najciekawsza pracę przestrzenno-konstrukcyjną

                                    wykonaną wspólnie z dzieckiem.

 

Cele przeglądu:

 • Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności.
 • Włączenie wyobrażeń do działań manipulacyjnych.
 • Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych.
 • Czerpanie radości i zadowolenia ze wspólnego działania rodzica i dziecka.
 • Promowanie postawy proekologicznej.

images (1)

Regulamin przeglądu:

 1. Przegląd adresowany jest  do  dzieci  i   rodziców  z  wszystkich  grup wiekowych w naszym przedszkolu.
 2. Przedmiotem przeglądu jest wykonanie pracy przestrzennej z tworzyw wykorzystywanych w recyklingu (rolki po  papierze, butelki  plastikowe, pojemniki po jogurcie, sznurek, makulatura, folia itp.).
 3. Format pracy – praca przestrzenna.
 4. Technika – dowolna według inwencji twórczej dzieci z pomocą rodziców.
 5. Czas trwania przeglądu: 1-28.02.2017 r.
 6. Termin składania prac do 28.02.2017 r.
 7. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę: imię i nazwisko dziecka oraz rodzica, grupa oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dziecka.

Organizatorzy:                                                     pojemniki_razem_1
Dyrektor: Elżbieta Siebielec
Nauczycielki: Jolanta Kamińska, Anna Kosmala

OŚWIADCZENIE

Wyrażam   zgodę   na   mocy  art.  23   Ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 922) na przetwarzanie  przez  Przedszkole  nr 54  w  Lublinie danych osobowych moich i mojego dziecka     ………………………………………………………………………                                                                                                        (imię i nazwisko dziecka)

na potrzeby przeglądu  plastyczno-technicznego „Zwierzaki-cudaki”.

 

…………………………………………………………………………………………….

Data i podpis rodzica