Drodzy Rodzice!

Dnia 29 kwietnia 2022 roku w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie zostanie zorganizowany

ŻÓŁTY PIĄTEK.

Tego dnia wszyscy zakładamy żółte ubrania!

Plan działań:

1. „Słoneczna kraina” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiałów plastycznych w kolorze żółtym.

2. „Żółty jak słońce” – oglądanie prezentacji multimedialnej.

3. „Zabawy z kolorem żółtym” – zabawy z wątkiem matematycznym (klasyfikowanie, liczenie, układanie rytmów).

4. „Słoneczko wcześniej dzisiaj wstało” – nauka piosenki.

5. „Na zdrowie” – przedstawienie w wykonaniu teatrzyku „Kurtynka”.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i współpracę.