Drodzy Rodzice!

Dnia 31 marca 2023 roku w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie zostanie zorganizowany

ZIELONY PIĄTEK. Tego dnia wszyscy zakładamy zielone ubrania!

Plan działań:

1. „Była sobie żabka mała” – nauka piosenki.

2. „Ciekawostki o barwie zielonej” – oglądanie prezentacji multimedialnej.

3. „Zielone miasto” – wspólne

 budowanie/układanie miasta z zielonych klocków lub darów froeblowskich.

4. „Wyprawa do Zielonej Krainy” – ćwiczenia metodą opowieści ruchowej.