Od 12 do 25 marca 2020 roku funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

To decyzja Premiera wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W sytuacji, kiedy Rodzice nie będą mogli zostawić dzieci w domu, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej  w dniach 12-13 marca 2020 roku przedszkole zapewni dzieciom opiekę. Od poniedziałku 16 marca 2020 roku do środy 25 marca 2020 roku zajęcia zostają zawieszone. Dzieci nie przychodzą do przedszkola.