SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH RODZICÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCI ZASADZENIA
„JUBILEUSZOWEGO DĘBU NIEPODLEGŁOŚCI”
PRZEZ LUBELSKICH PRZEDSZKOLAKÓW,
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ
DNIA 18 MAJA 2018 ROKU /PIĄTEK/
Program uroczystości:

godz. 10:00 – uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie, przy ul. Kalinowszczyzna 3
godz. 11:20 – zasadzenie „Jubileuszowego Dębu Niepodległości” w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola nr 54 w obecności władz Miasta Lublin.