Dnia 25.05.2017 roku odbyły się w naszej grupie zajęcia otwarte dla rodziców. Tematem zajęć było: „Wiosna radosna” – tworzenie sytuacji edukacyjnych ukazujących stopień przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Nasi goście mogli obserwować jak radzimy sobie w różnorodnych sytuacjach zadaniowych oraz jak pracujemy
w naszych kącikach:)

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????