W dniu 23.10.2019 roku odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców, których tematem było: ,, Jak spędzamy wolny czas?”. Pierwsza część zajęć była przygotowana dla dzieci, aby mogły wykazać się różnymi nabytymi umiejętnościami. Natomiast druga część zajęć polegała na wykonaniu plakatów wspólnie z rodzicami, dotyczącymi spędzania wolnego czasu w różnych porach roku.