Szanowni Państwo

W dniach 22-25 października 2021 roku zostaną przesłane przez nauczycielki na Państwa adres email wyniki obserwacji wstępnej Państwa dziecka, które uczęszcza do naszego przedszkola.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wynikami obserwacji oraz o przesłanie emaila zwrotnego do dnia 29.10.2021r oku do nauczycielek potwierdzającego ten fakt.

Na wszystkie pytania dotyczące wyników obserwacji nauczycielki chętnie odpowiedzą w godzinach swoich konsultacji telefonicznych.

Z poważaniem

Elżbieta Siebielec