Szanowni Państwo

W dniu 22 czerwca 2021 roku zostaną przesłane przez nauczycielki na Państwa adres email wyniki obserwacji końcowej (podsumowującej) Państwa dziecka, które uczęszcza do naszego przedszkola.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wynikami obserwacji oraz przesłanie emaila zwrotnego potwierdzającego fakt zapoznania się z wynikami obserwacji do dnia 25.06.2021 roku.

Na wszystkie pytania dotyczące wyników obserwacji nauczycielki chętnie odpowiedzą w godzinach swoich konsultacji telefonicznych.

Elżbieta Siebielec

dyrektor Przedszkola nr 54 w Lublinie