Szanowni Państwo

W dniach 14-16.02.2022 roku zostaną przesłane przez nauczycielki na Państwa adres email wyniki obserwacji półrocznej Państwa dziecka, które uczęszcza do naszego przedszkola.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wynikami obserwacji oraz o przesłanie do nauczycielek emaila zwrotnego potwierdzającego ten fakt do dnia 18.02.2022 roku.

Na wszystkie pytania dotyczące wyników obserwacji nauczycielki chętnie odpowiedzą w godzinach swoich konsultacji telefonicznych.

Z poważaniem

Elżbieta Siebielec