Szanowni Państwo

W dniach 5-8 lutego 2021 roku zostaną przesłane przez nauczycielki na Państwa adres email wyniki obserwacji wstępnej Państwa dziecka, które uczęszcza do naszego przedszkola.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wynikami obserwacji oraz o przesłanie emaila zwrotnego do dnia 14.02.2021 roku do nauczycielek potwierdzającego ten fakt.

Na wszystkie pytania dotyczące wyników obserwacji nauczycielki chętnie odpowiedzą w godzinach swoich konsultacji telefonicznych.

Elżbieta Siebielec