Nasza grupa wybrała się na wycieczkę na Zamek Lubelski. Przypomnieliśmy sobie Legendę o Czarciej Łapie, podziwialiśmy sztukę ludową regionu lubelskiego oraz dzieła lubelskich malarzy.