W dniu 16 czerwca dzieci wyruszyły na zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej. W ramach wydarzenia przedszkolaki obejrzały architekturę dawnej wsi, wysłuchały wiele niezwykłych ciekawostek na temat jej dawnych mieszkańców. Mogły również zobaczyć na żywo zwierzęta wiejskie mieszkające na terenie muzeum. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowiadań pani Joasi, która była naszym przewodnikiem. Dzieci z pewnością wyniosły z wycieczki wiele pięknych wspomnień.