12.06.2017 roku odbyła się wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej. Na własne oczy zobaczyliśmy jak wyglądała dawna wieś, jej architektura oraz kultura. Zwiedzając izby wiejskich domów, dowiedzieliśmy się  jak wyglądało codzienne życie gospodarzy, ich obowiązki i rozrywki.