Dnia 16.06.2023 roku dzieci z grupy IV uczestniczyły w wycieczce do SKANSENU – Muzeum Wsi Lubelskiej. Głównym celem wycieczki było przybliżenie dzieciom wyglądu dawnej wsi, zapoznanie z jej architekturą, kulturą oraz z obrazem życia codziennego w chałupie i gospodarstwie.