Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice!

Dziś się watą pobawimy i baranka wykleimy. Róbcie kulki duże, małe do zabawy doskonałe.

ĆWICZYMY…

  • „Kuleczki z waty” – ćwiczenia oddechowe: dmuchanie na kuleczki z waty w celu nadania im odpowiedniego kierunku lub szybkości.

Cele: rozwijanie pojemności płuc, wydłużanie fazy oddechu.

POMOCE: przed rozpoczęciem zabawy przygotujcie różnej wielkości kulki z waty. Możecie zrobić zawody – wyznaczcie na blacie stołu start i metę.

SŁUCHAMY WIERSZA…

  • „Cukrowy baranek” – wysłuchanie wiersza autorstwa nauczycielki: omówienie jego treści.

„Kto Ty jesteś? Baranek.

Gdzie Ty mieszkasz? W koszyku, tuż obok pisanek.

Nie masz runa z wełny? Nie z cukru słodkiego.

Nie biegasz po łące? Ależ skąd.

Dlaczego?”

– Zachęć dziecko do rozmowy na temat wiersza. Zadawaj pytania np. „Gdzie mieszkał baranek?”, „Z czego był zrobiony?”, itd.

– Przeczytaj wiersz kilkakrotnie dla utrwalenia/zapamiętania tekstu. Możecie recytować wierszyk na zmianę (rodzic zadaje pytanie – dziecko odpowiada.)

Cele: nabywanie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania; próby wyszukania wątków humorystycznych w wierszu; kształtowanie poprawności gramatycznej wypowiedzi.

WYKLEJAMY…

  • „Baranek” – wyklejanka z użyciem waty z wykorzystaniem instrukcji obrazkowej.

Cele: wykonanie pracy plastycznej tematycznie związanej z Wielkanocą; rozwijanie sprawności manualnych dłoni i palców; rozwijanie inwencji twórczej; wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy.

POMOCE: wata (można użyć płatków kosmetycznych), szablon, klej, nożyczki, instrukcja obrazkowa.

ŻYCZĘ DOSKONAŁEJ ZABAWY!

Edyta Turowska