Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice!

Dziś ćwiczymy z przyborami, piłki zatem poszukamy. Czy zniknęła? Ależ skąd! Pewnie się schowała w kąt?

ĆWICZYMY…

  • „Wesoła piłka” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem przyboru – piłki.

– Przygotujcie niewielką piłkę. Poproś dziecko, aby trzymając piłkę wyprostowanymi rękami zrobiło kilka skłonów w przód, następnie po kilka skłonów w boki. Poproś dziecko żeby usiadło z nogami wyprostowanymi w kolanach (w siadzie prostym). Ułóż piłkę przed dzieckiem i poproś, aby kilka razy przeniosło wyprostowane i złączone nogi nad piłką – raz  w jedną, raz w drugą stronę. Poproś aby dziecko położyło się na brzuchu głową w kierunku ściany, około pól metra (lub dalej) od niej.  Zachęć dziecko aby uniosło głowę i turlało piłkę rękami do ściany tak, aby piłka odbijała się delikatnie od ściany i wracała.

– Włącz się do zabawy!

Cele: wzmacnianie mięśni brzucha i grzbietu; rozwijanie gibkości, wytworzenie radosnego nastroju.

JESTEŚMY DETEKTYWAMI…

  • „Co zniknęło?” – zabawa rozwijająca spostrzegawczość

– Poproś, aby dziecko przyjrzało się wybranemu miejscu w domu, np. przedmiotom ustawionym na półce, i zapamiętało je. Poproś, aby się odwróciło, a w tym czasie zmień ułożenie elementów, dodaj lub schowaj wybrany przedmiot. Zachęć dziecko do odgadnięcia, co się zmieniło. 

Cele: rozwijanie percepcji wzrokowej i pamięci; rozwijanie orientacji w przestrzeni.

RYSUJEMY…

  • Jak narysować DOMEK? Rysuj z Tadziem” – wykorzystanie do zadania instrukcji w formie multimedialnej.

Cele: rozwijanie koordynacji i sprawności manualnych; kształtowanie umiejętności korzystania z nowoczesnej technologii.

POMOCE: kartka papieru/blok, ołówek, kredki, komputer.

https://www.youtube.com/watch?v=CGmNew8W5fo

POWODZENIA!

Edyta Turowska