Dnia 7 listopada 2022 roku w grupie V gościliśmy rodziców. Przedszkolaki podczas zajęć, których temat brzmiał „Wiem i potrafię – zastosowanie różnych form i metod w rozwijaniu gotowości do podjęcia nauki w szkole”, prezentowały swoje umiejętności w zakresie m.in.: dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych, rozpoznawania i nazwania podstawowych figur geometrycznych płaskich oraz określania ich cech charakterystycznych, dzielenia słów na głoski, określania samogłosek i spółgłosek, a także rozwiązywania zagadek słownych. Po „Spotkaniu w kole” dzieci wraz z rodzicami aktywnie pracowały w kącikach freblowskich 🙂