Dnia 10.03.2017 roku w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia
I Międzynarodowego konkursu fotograficznego w edycji regionalnej.

Przedsięwzięcie to stało się wielką, kulinarną przygodą, która nie tylko dostarczyła wszystkim wiele radości, ale również kształtowała u dzieci nawyki zdrowego żywienia. Owa przygoda umożliwiła małym kucharzom, zgodnie
z koncepcją Planu Daltońskiego, współpracę
w zespołach, wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją czynnościową a także pozwoliła na samodzielne działanie.

Na konkurs nadesłano prace z terenu całej Polski oraz naszego rodzinnego miasta. Konkurs został rozstrzygnięty
w dwóch edycjach: regionalnej i ogólnopolskiej. W każdej edycji przyznano trzy miejsca i trzy wyróżnienia.
Każde przedszkole otrzymało dyplomy oraz upominki.

Na uroczystość przybyło wielu wyśmienitych gości m.in. Pani Katarzyna Dryjas – Prezes Polskiego Stowarzyszenia DALTON, Pani Barbara Czołowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie, Pani Ewa Wójtowicz – Doradca metodyczny, dyrektorzy przedszkoli i autorzy konkursowych prac.

Uroczystość uświetnił występ dzieci przygotowany przez panią Jolantę Kamińską i Katarzynę Barszcz. Program artystyczny z wykorzystaniem technik parateatralnych nosił tytuł „Do zdrowia zróbmy wielki krok”.

Występ wielkich małych artystów dostarczył nam wszystkim wielu niezapomnianych, radosnych wrażeń.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????