Dnia 31 maja 2022 roku przedszkolaki oglądały prezentację multimedialną pt. „Tanecznym krokiem – najpopularniejsze rodzaje tańca”. Poznały różne style tańca, charakterystyczne kroki i figury, jak również przypisane im stroje. Zajęcia te miały również na celu ukazanie dzieciom tańca jako jednej z form aktywności ruchowej.