Dnia 10.03.2017 roku w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia
I Międzynarodowego konkursu fotograficznego w edycji regionalnej.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Przedsięwzięcie to stało się wielką, kulinarną przygodą, która nie tylko dostarczyła wszystkim wiele radości, ale również kształtowała u dzieci nawyki zdrowego żywienia. Owa przygoda umożliwiła małym kucharzom, zgodnie
z koncepcją Planu Daltońskiego, współpracę
w zespołach, wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją czynnościową a także pozwoliła na samodzielne działanie.

Na konkurs nadesłano prace z terenu całej Polski oraz naszego rodzinnego miasta. Konkurs został rozstrzygnięty
w dwóch edycjach: regionalnej i ogólnopolskiej. W każdej edycji przyznano trzy miejsca i trzy wyróżnienia.
Każde przedszkole otrzymało dyplomy oraz upominki.

Na uroczystość przybyło wielu wyśmienitych gości m.in. Pani Katarzyna Dryjas – Prezes Polskiego Stowarzyszenia DALTON, Pani Barbara Czołowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie, Pani Ewa Wójtowicz – Doradca metodyczny, dyrektorzy przedszkoli i autorzy konkursowych prac.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Uroczystość uświetnił występ dzieci przygotowany przez panią Jolantę Kamińską i Katarzynę Barszcz. Program artystyczny z wykorzystaniem technik parateatralnych nosił tytuł „Do zdrowia zróbmy wielki krok”.