Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice!

Dziś figury wycinamy, grę memory rozegramy!

ĆWICZYMY…

  • „Duży i mały skok” – zabawa ruchowa do piosenki.

– Na dobry początek dnia zapraszam do zabawy ruchowej przy piosence.

Cele: rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej; doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni wg wyznaczonego kierunku; wytworzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia.

ZDOBYWAMY WIEDZĘ…

  • „Wędrówki Skrzata Borówki – łąka” – film edukacyjny.

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

– Skrzat Borówka i Koniczynka zapraszają Was na zieloną łąkę.

Cele: poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych – łąka, charakterystycznych roślin i zwierząt; wzbogacanie wiedzy i słownictwa; rozbudzanie zainteresowań światem przyrody i wytworzenie właściwej postawy w celu jej chronienia; wykorzystanie technologii multimedialnej.

WYCINAMY…

  • „Figury” – wycinanie figur z kolorowego papieru: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.

– Przygotuj kolorowy papier, nożyczki, klej i kilka kartek z bloku technicznego. Wspólnie z dzieckiem wytnijcie z kolorowego papieru 2 zestawy figur, np. po 2 czerwone i zielone kółka, po 2 niebieskie i żółte kwadraty, po 2 czerwone i zielone prostokąty, po 2 niebieskie i żółte trójkąty. Liczba figur zależy od możliwości dziecka, ważne, żeby były po dwie identyczne pod względem kształtu i koloru figury. Przetnij kartki z bloku technicznego na pół lub na 4 części i na każdym kartoniku naklejcie po jednej figurze.

UWAGA: Figury można również narysować. Kartoniki z figurami wykorzystacie do następnej zabawy – gry memory.

Cele: zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z nożyczek; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej; wdrażanie do samodzielności podczas przygotowywania elementów do zabawy.

UTRWALAMY WIEDZĘ…

  • „Piosenka o figurach” – piosenka

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM

– Zachęcam do powtórzenia zdobytych wiadomości.

Cele: doskonalenie umiejętności rozróżniania figur geometrycznych; utrwalenie zdobytej wiedzy.

GRAMY…

  • „Memory geometryczne” – gra edukacyjna.

– Poproś dziecko, aby ułożyło kartoniki figurami do dołu, a następnie kolejno losujcie po 2 kartoniki tak, aby znaleźć parę figur.

– Zaproście całą rodzinę do zabawy.

Cele:  rozwijanie intuicji geometrycznych; rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi.

 

SPRAWDZAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI…

  • „Test wiedzy” – karty pracy

– Zachęcam Was do powtórzenia wiadomości!

Cele: utrwalenie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy; doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi; rozwijanie logicznego myślenia; aktywizacja obszarów warunkujących proces czytania – percepcja wzrokowa i słuchowa.

POWODZENIA!

Edyta Turowska