W dniu 14 września 2023 r. dzieci z całego przedszkola wzięły udział w 30 ogólnopolskiej akcji pt. „Sprzątanie świata – Polska” zorganizowanej przez fundację Nasza Ziemia. Była to wspólna lekcja poszanowania środowiska przyrodniczego. Jej celem było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W ramach działań z nią związanych dzieci zbierały śmieci zgromadzone w okolicy naszego przedszkola. Były bardzo zaangażowane w działania związane z akcją.