Dnia 13 maja 2021 roku dzieci z grupy V miały możliwość uczestniczyć w spotkaniu online z przedstawicielką Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Głównym celem spotkania było zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami grożącymi im w trakcie drogi do przedszkola, uświadomienie dziecka jak prawidłowo należy korzystać z drogi oraz jak zachować się, gdy spotkają na swojej drodze obcą osobę. Dodatkowo dzieci dowiedziały się jak zachowywać się w sytuacji ataku agresywnego psa, dlaczego ważna jest znajomość adresu zamieszkania oraz jak reagować w sytuacjach kryzysowych, czyli do kogo zwrócić się o pomoc. Na koniec wszystkie dzieci gorąco podziękowały Pani Policjant za niezwykłe spotkanie.