Podziękowanie za wspólne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego" w ramach akcji "Szkoła do hymnu"