Rekrutacja przeprowadzana jest wg następującego harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujące w Mieście Lublin:

1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 10 kwietnia br., od godz. 8.00 do 5 maja br. do godz. 15.00,
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 30 maja br. godz. 8.00,

3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 30 maja br. od godz. 8.00 do 9 czerwca br. do godz. 15.00,

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych: 13 czerwca br., godz. 8.00,

Rekrutacja uzupełniająca:

5. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 19 czerwca br. od godz. 8.00 do 23 czerwca br., do godz. 15.00,

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 7 lipca br.,  godz. 8.00,

7. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 7 lipca br., godz. 8.00 do 14 lipca br., do godz. 15.00,

8. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych: 18 lipca br. o godz. 15.00.

Wniosek należy wypełnić poprzez platformę rekrutacyjną dla rodziców, dostępną na stronie: www.rekrutacja.p.lublin.eu (link aktywny od 10.04.2017r.) Wydrukowany wniosek należy złożyć w formie papierowej jedynie w placówce pierwszego wyboru.