Dnia 6 października 2022 roku na zebraniu Rady Rodziców Przedszkola nr 54 w Lublinie wybrano Prezydium Rady Rodziców Przedszkola nr 54 w Lublinie:

  • przewodnicząca – pani Edyta Sawicka-Glazer
  • wiceprzewodnicząca – pani Katarzyna Prokop
  • skarbnik – pani Aleksandra Czołowska
  • sekretarz – pan Łukasz Salasa
  • komisja rewizyjna – pani Małgorzata Wilkos, pani Magdalena Wójtowicz-Deka

Numery telefonów do członków Prezydium Rady Rodziców znajdują się na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Scan_20221007.jpg

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Na zebraniu rady rodziców w dniu 31.08.2022 roku ustalono, iż składka w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 140 zł. Płatność w 2 ratach po 70 zł. I rata do 31.10.2022 roku oraz II rata do 28.02.2023 roku.

Płatność na nr konta 40 1140 2004 0000 3702 8059 5565

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka oraz grupa.

Skarbnikiem Rady Rodziców jest pani Aleksandra Czołowska, z którą w sprawie funduszy można się kontaktować pod numerem telefonu 508253462.

Poniżej rozliczenie funduszy Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022.