„Piękna nasz Polska cala..” to przegląd plastyczny zorganizowany przez Przedszkole nr 65 w Lublinie.  Przegląd był skierowany do dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Celem przeglądu było promowanie dziecięcych talentów, zwrócenie uwagi na piękno ziemi ojczystej  oraz rozwijanie inwencji twórczej i fantazji dzieci.

Pracę plastyczną wykonała Kinga Gwóźdź, za którą otrzymała dyplom i nagrodę w postaci książki. Serdecznie gratulujemy.

wp_20161117_09_41_13_prowp_20161117_09_41_30_prowp_20161117_10_18_34_prowp_20161117_10_22_27_pro