Dzieci poznały historię wsi z różnych regionów lubelszczyzny oraz dawne życie jej mieszkańców.