W czwartek 22.03. 2018 odbyło się pierwsze spotkanie realizujące projekt ,, Przedsiębiorcze dzieciaki” trwający od marca do czerwca. Po południu gościliśmy panią Gabrysię studentkę pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej i panią Monikę pracownika Urzędu Miasta, które ciekawymi zajęciami wprowadziły grupę V w tematykę całego projektu. Dzieci wspólnie z gośćmi ustaliły zasady postępowania w czasie trwania projektu, stworzyły kontrakt i złożyły swój podpis. W sali obok kontraktu zamieszkał koziołek biznesman, którego wizerunek przypomina dzieciom o wykonywaniu zadań i prac domowych związanych z projektem. Czekamy na kolejne spotkanie i twórcze działanie.