Dzień dobry, witam Dzieci i Rodziców!

Zapraszam wszystkich do zabawy. Przypomnijmy sobie piosenkę „Ziemia to wyspa zielona” i ułóżmy własny układ taneczny, możemy tańczyć w parach z rodzicami lub każdy sam, możemy chodzić na paluszkach, wykonywać podskoki a nawet klaskać w dłonie. Link do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA

Odkrywanie litery h: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 • Wyodrębnianie wyrazu podstawowego – hamak. Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady.

Litery i liczby, cz. 2, s. 70.

Rodzic pyta:

− W czym leżał Olek?

− Czy przyjemnie jest leżeć w hamaku?

 • Analiza i synteza słuchowa słowa hamak.

Dzieci dzielą słowo hamak na sylaby oraz na głoski. Liczą, ile w słowie jest sylab i ile głosek. Wyróżniają pierwszą głoskę. Następnie wymieniają inne słowa rozpoczynające się głoską h (herbata, hotel, huta…) oraz mające ją w środku (juhas, bohater…).

 • Budowanie schematu słowa hamak, Hubert

Białe kartoniki dla każdego dziecka. Dzieci jeszcze raz dzielą słowo hamak na sylaby, układając i rozsuwając białe kartoniki. Układają tyle kartoników, ile głosek słyszą w słowie hamak, wymawiają głoski głośno, dotykając kolejnych kartoników.

Budowanie schematu słowa Hubert. Białe kartoniki dla każdego dziecka. Rodzic wyjaśnia, że Hubert to kolega Ady. Dzieci dzielą imię na sylaby i na głoski. Układają schemat imienia Hubert.

 • Budowanie modeli słów: hamak, Hubert. Czerwone kartoniki i niebieskie kartoniki dla dziecka. Dzieci głośno wymieniają głoski w słowach: hamak, Hubert. Potem określają rodzaj głoski h, mówiąc ją długo: hhhyyyy… krótko: h, h, h, h… Głoska h jest spółgłoską i oznaczamy ją na niebiesko. Pod schematami słów: hamak, Hubert, zaznaczają miejsca głoski h na niebiesko. Wskazują pozostałe spółgłoski i zaznaczają je na niebiesko. Pozostałe głoski – samogłoski – oznaczają czerwonymi kartonikami.
 • Odkrywanie litery h, H. Kartoniki z literami h, H dla dziecka. Rodzic. pokazuje litery h, H: małą i wielką. Dzieci określają ich wygląd. Następnie umieszczają kartoniki z literami pod modelami słów: hamak, Hubert. Dzieci przypominają, kiedy używamy wielkiej litery.
 • Umieszczanie kartoników z poznanymi wcześniej literami pod modelami słów: hamak, Hubert. Kartoniki z literami: u, b, a, m, k, e, r, t . Dzieci układają kartoniki z poznanymi wcześniej literami pod modelami słów: hamak, Hubert. Odczytują powstałe wyrazy.

 Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 70–73.

 • Nazywanie zdjęć. Rysowanie pod każdym zdjęciem tylu kresek, z ilu głosek składa się jego nazwa.
 • Zaznaczanie na niebiesko liter h, H w wyrazach.
 • Czytanie sylab i krótkiego tekstu.
 • Skreślanie co drugiej litery w ciągu liter.
 • Odczytanie hasła z pozostałych liter.
 • Uzupełnianie zdań obrazkami odszukanymi wśród naklejek.
 • Wodzenie palcem po literze h – małej i wielkiej, pisanej. Pisanie liter h, H po śladach, a potem – samodzielnie.

Ułóżcie literę H, h z nakrętek, z klocków, zapałek, lub włóczki ,możecie również ulepić literkę z plasteliny.

Miłej zabawy pozdrawiam pani Gosia.