Dnia 22 listopada 2022 roku /wtorek/ o godzinie 16: 15 w sali numer 2 serdecznie zapraszamy rodziców na prelekcję zorganizowaną przez Stowarzyszenie RYSA, które realizuje działania o charakterze wsparcia psycho – pedagogicznego dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych.

W ramach zaplonowanego spotkania zostaną zaprezentowane  m.in. treści z zakresu:

– odpowiedzialności rodzica, opiekuna w kształtowaniu prozdrowotnych postaw, zachowań akceptowanych społecznie u dzieci i młodzieży,

– odpowiedzialności prawnej w świetle Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, również w kontekście zachowań destrukcyjnych, zaniedbań rodzicielskich.

Od godziny 14:00 będzie możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych dla zainteresowanych rodziców.