Dnia 7 grudnia 2022 roku dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z Panem Waldemarem Ogórkiem – emerytowanym górnikiem kopalni węgla kamiennego „Bogdanka”. Podczas spotkania gość przybliżył przedszkolakom specyfikę swojej pracy oraz zademonstrował galowy mundur górniczy.