Drodzy Rodzice!

                     Zapraszamy do wzięcia udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ

                                                           „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

w dniach 14.12 – 22.12.2016 r.

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM
Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH
BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ,
DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA,
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW
A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH.

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY!

236d5d67-39f7-4645-9625-b872edcbbc02