W dniach 4 i 5 kwietnia 2017 roku  w naszym przedszkolu oraz w Przedszkolu nr 43 odbyły się rozgrywki półfinałowe  IX Międzyprzedszkolnej Spartakiady Sportowej zorganizowanej pod hasłem „Przedszkolak mały i duży wie, że sport mu służy”.  Dziesięcioosobowe drużyny sportowe z Przedszkoli nr  2, 5, 12, 13, 14, 15, 18, 33, 35, 36, 39, 40, 50, 52, 56, 57, 63,74, 75, 77, 84, 86 rywalizowały w pięciu wymagających sprytu
i zręczności konkurencjach, tj.

– konkurencja nr 1:  „Nakarm Koziołka”

Przybory:  10 gumowych „jeżyków” o wym. 8cm x 3cm,  wiaderko o wym. wys.27cm x śred.30 cm

Ustawienie: zawodnicy ustawieni w rzędzie, w odległości 1,5 m od wiaderka

Przebieg: każdy zawodnik  otrzymuje jednego „jeżyka” i oddaje jeden rzut do wiaderka dogodną dla siebie techniką. Ilość celnych rzutów decyduje o ilości przyznanych drużynie punktów.

– konkurencja nr 2: „Worek ze skarbami Lublina”

Przybory:  materiałowy (wypchany watą) worek o wym. 50cm x 30cm, taczka, pachołek

Ustawienie: zawodnicy ustawieni w rzędzie, w odległości 4 m od linii startu ustawiona jest chorągiewka,
a za nią taczka.

Przebieg: Pierwszy z zawodników trzyma worek przed sobą. Na sygnał wyrusza w stronę pachołka wkłada worek do taczki i wraca do drużyny. Drugi zawodnik wyrusza do pachołka, zabiera worek  z taczki
i z workiem wraca do drużyny, itd.

O wygranej decyduje czas ukończenia konkurencji przez drużynę.

– konkurencja nr 3: „Toczenie beczki lubelskiego miodku”

Przybory: plastikowa beczka o wym: wysokość 80cm, średnica 50cm, chorągiewka

Ustawienie: zawodnicy stoją w rzędzie na linii startu w odległości 4 m od chorągiewki

Przebieg: Zawodnik toczy beczkę obiema rękami, z zachowaniem zasady stałego kontaktu ręki z beczką. Omija chorągiewką i toczy beczkę do linii startu. O zwycięstwie decyduje czas wykonania konkurencji przez drużynę.

– konkurencja nr 4:  „Zręczny lublinianin”

Przybory:  szarfa, 4 piłki „gnieciaki” o śred. ok. 12cm rozłożone na 4 krążkach z folii samoprzylepnej o śred. 30m przyklejonych do podłoża, pierwszy krążek przyklejamy
w odległości 70cm od linii startu i każdy kolejny w tej samej odległości od poprzedniego, pojemnik o wym. wys. 30cmxśred. 45cm.

Ustawienie: zawodnicy ustawieni w rzędzie, w odległości 5 m od pojemnika

Przebieg: Zadaniem pierwszego zawodnika jest zebranie wszystkich piłek, włożenie ich do pojemnika
i w jak najszybszym czasie  powrócić do drużyny. Kolejny zawodnik ma za zadanie dobiec do pojemnika, wyjąć wszystkie piłki, rozłożyć je na krążkach i wrócić do drużyny. Trzeci zawodnik tak jak pierwszy, czwarty jak drugi, itd.

O wygranej decyduje czas ukończenia konkurencji przez drużynę.

– konkurencja nr 5:  „Krętymi uliczkami Starego Miasta”

Przybory:  kij hokejowy, poduszka „jasiek” o wym.  40 x 40cm, 3 pachołki ustawione w odległości 1m od siebie, chorągiewka

Ustawienie: zawodnicy ustawieni w rzędzie, w odległości 4 m od chorągiewki

Przebieg: Pierwszy zawodnik otrzymuje kij hokejowy i małą poduszkę „jasiek”.

Na sygnał pierwszy zawodnik biegnie i przy użyciu kija przyciska poduszkę do podłoża
i przesuwa ją w slalomie (trzy pachołki) do chorągiewki. Zawodnik wraca tą samą drogą, wykonując te same czynności do pozycji startowej, przekazuje kij i poduszkę kolejnemu zawodnikowi z drużyny.

Zgodnie z regulaminem do finału weszły drużyny, które zdobyły największą liczbę punktów.
Są to Przedszkola nr 2, 5, 12, 18, 43, 54, 56, 63, 74, 75.

Na Finał IX Międzyprzedszkolnej Spartakiady Sportowej, który odbędzie się dnia 3.06. 2017 roku
o godzinie 10:00, na hali sportowej MOSiR im. Zdzisława Niedzieli przy
al. Zygmuntowskich 4 serdecznie zapraszamy zwycięskie drużyny wraz z teamem kibiców.:)

Honorowy patronat objęli:

  • Minister Edukacji Narodowej,
  • Prezydent Miasta Lublin,
  • Lubelski Kurator Oświaty,
  • Przewodniczący Rady Miasta Lublin.