PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM NA ROK SZKOLNY 2023/2024