PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM NA ROK SZKOLNY 2022/2023