Poniżej zamieszczona została lista naliczeń za miesiąc listopad. Od dnia 1 stycznia stawka żywieniowa wynosi 9 zł. Wysokość opłaty odnajdą Państwo po 8 ostatnich cyfrach konta bankowego. Kwota z – (np. – 0,50) oznacza kwotę nadpłaty, natomiast kwota dodatnia (np. 150,00) oznacza kwotę do zapłaty.

Saldo na raporcie może nie uwzględniać nierozliczonych jeszcze przez księgowość wpłat z ostatnich dni.

Lista opłat

Wysokość opłat można odczytać również w dzienniku elektronicznym, w zakładce OPŁATY.

Informujemy iż, na stronie edu.lublin.eu/porady dla rodziców: https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/ zostały zamieszczone instrukcje dotyczące dostępu do witryny dziennika Uonet+ oraz dzienniczka w wersji mobilnej.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin opłata za czesne naliczana jest za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej (ponad 5 godzin dziennie) w wysokości 1,30 zł.