Szanowni Rodzice dzieci, Kandydatów do naszej szkoły!

W roku szkolnym 2022/2023 równolegle z oddziałami ogólnodostępnymi planujemy uruchomienie oddziału sportowego w dyscyplinie pływanie od klasy pierwszej.
Dotychczasowe klasy sportowe funkcjonujące w naszej szkole cieszą się ogromnym zainteresowaniem oraz prestiżem. Dzieci osiągają wysokie laury
podczas zawodów, rozwijają się sportowo oraz tworzą bardzo zgrane
i wyróżniające się na tle innych klas zespoły. Rodzice także tworzą zgrany zespół we współpracy ze sobą oraz wychowawcami klas. Ponadto, bardzo zaangażowani w proces edukacyjny swoich dzieci umożliwiają im, przy naszym wsparciu, dobry start…
Dlatego też i w tym roku otrzymaliśmy możliwość uruchomienia klasy
sportowej. Wprowadzamy regulamin rekrutacji zarządzeniem Dyrektora SP23. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w przygotowanym regulaminie, zawierającym informacje o teście sprawnościowym, który zostanie przeprowadzony na terenie obiektów sportowych w naszej szkole. Test sprawnościowy odbędzie się 30 marca 2022r. zaś dla dzieci, które nie zdążą złożyć dokumentów w tym terminie – w dodatkowym – 4 kwietnia 2022 r.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z dokumentami i zapraszam do
rekrutacji otwartej (brak przynależności obwodowej) do naszych oddziałów.

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału sportowego o profilu pływanie znajduje się tutaj

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie w sprawie
wprowadzenia regulaminu rekrutacji do oddziału sportowego klasy pierwszej SP23 znajduje się tutaj