Nasi wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach dodatkowych:

  • Zajęcia koła teatralnego – Teatrzyk Przedszkolaka „Kurtynka”
  • Zajęcia koła tanecznego „Pląsik”
  • Zajęcia koła sportowego „Mali Sportowcy”
  • Zajęcia koła plastyczne ,,Mali Artyści”

GODZINY ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU NR 54 W LUBLINIE  ROK SZKOLNY 2021/2022

JĘZYK ANGIELSKI – poniedziałek, środa

Gr. I        godz. 9:00 – 9:30
Gr. II       godz. 9:30 – 10:00
Gr. III     godz. 10:00 – 10:30
Gr. IV     godz. 11:00 – 11:30
Gr. V       godz. 10:30 – 11:00
Gr. VI      godz. 11:30 – 12:00

RYTMIKA – wtorek, czwartek

Gr. I        godz. 10:00 – 10:30
Gr. II       godz.9:30 – 10:00
Gr. III     godz. 9:00 – 9:30
Gr. IV     godz. 11:30 – 12:00
Gr. V       godz. 10:30 – 11:00
Gr. VI      godz. 11:00 – 11:30

Zajęcia z logopedii będą odbywać się w zespołach. O terminach pracy zespołów zostaną poinformowani rodzice, których dzieci będą uczęszczać na zajęcia z logopedii.