Praca dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o dopuszczone do realizacji programy:

1/ „Dar zabawy” – program wychowania przedszkolnego autorstwa
dr Barbary Bilewicz – Kuźnia, Katarzyny Małek i Sylwii Kustosz.
P.54-2-30/08/2022

2/ „Program nauczania języka angielskiego” autorstwa Marioli Boguckiej i Doroty Łoś.
P.54-3-30/08/2022

3/ „Program zajęć rytmicznych w Przedszkolu nr 54 w Lublinie” autorstwa pani Barbary Brzozowskiej.
P.54-4-30/08/2022

4/ „Od malucha do zucha” autorstwa pani Katarzyny Głąb-Kowalskiej.
P.54-1-29/07/2022

5/ „Książka przyjacielem dziecka” program edukacyjny dla dzieci 3-6 letnich autorstwa pani Katarzyny Głąb-Kowalskiej.
P.54-6-30/08/2022

6/ „Język przedszkolaka – program grupowych zajęć logopedycznych wspierających rozwój mowy dzieci przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023” autorstwa pani Anety Wolskiej.
P.54-3-30/08/2022