Praca dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o dopuszczone do realizacji programy:

1/ „Dar zabawy” – program wychowania przedszkolnego autorstwa
dr Barbary Bilewicz – Kuźnia, Katarzyny Małek i Sylwii Kustosz.

P.54-1-29/08/2023

2/ „Program nauczania języka angielskiego” autorstwa Marioli Boguckiej i Doroty Łoś.

P.54-2-29/08/2023

3/ „Program zajęć rytmicznych w Przedszkolu nr 54 w Lublinie” autorstwa pani Barbary Brzozowskiej.

P.54-3-29/08/2023

4/ „Lubię mówić poprawnie – program logopedyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym” autorstwa pani Olgi Sowińskiej.

P.54-4-29/08/2023