Informujemy rodziców dzieci z grupy III, iż zaplanowane na dzień 24.02.2020 roku zajęcia otwarte zostają odwołane.