WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

     Dobry kontakt przedszkola z najbliższym otoczeniem dziecka pozytywnie oddziałuje na jego osobowość oraz rozwój psychofizyczny.

Nasze przedszkole podejmuje szeroką współpracę z rodzicami poprzez zróżnicowane formy działalności tj.:

  • telefoniczne konsultacje indywidualne
  • kontakty e-mail
  • zebrania grupowe
  • zajęcia otwarte
  • uroczystości przedszkolne tj: „Pasowanie na przedszkolaka”, „Jasełka”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Święto Rodziny” połączone z zakończeniem roku szkolnego itp.
  • spotkania z cyklu „Rodzic w roli eksperta”
  • włączanie rodziców w różnorodne działania na rzecz przedszkola.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

     Przedszkole jako instytucja oświatowa aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

Od wielu lat współpracujemy z następującymi instytucjami:

  • Centrum Usług Socjalnych,
  • Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie,
  • Placówką wielofunkcyjną „Pogodny Dom”,
  • Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie,
  • II Komisariatem Policji w Lublinie,
  • Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Katolickim Uniwersytetem Lubelskim,
  • Zakładem Pomocy Szkole,
  • Firmą Froebel Polska,
  • Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Lublinie,
  • Biblioteką im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
  • Pobliskimi przedszkolami i szkołami.