WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

     Dobry kontakt przedszkola z najbliższym otoczeniem dziecka pozytywnie oddziałuje na jego osobowość oraz rozwój psychofizyczny.

Nasze przedszkole podejmuje szeroką współpracę z rodzicami poprzez zróżnicowane formy działalności tj.:

 • telefoniczne konsultacje indywidualne
 • kontakty e-mail
 • zebrania grupowe
 • zajęcia otwarte
 • uroczystości przedszkolne tj: „Pasowanie na przedszkolaka”, „Jasełka”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Święto Rodziny” połączone z zakończeniem roku szkolnego itp.
 • spotkania z cyklu „Rodzic w roli eksperta”
 • włączanie rodziców w różnorodne działania na rzecz przedszkola.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

     Przedszkole jako instytucja oświatowa aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

Od wielu lat współpracujemy z następującymi instytucjami:

 • Centrum Usług Socjalnych,
 • Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie,
 • Placówką wielofunkcyjną „Pogodny Dom”,
 • Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie,
 • II Komisariatem Policji w Lublinie,
 • Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Katolickim Uniwersytetem Lubelskim,
 • Zakładem Pomocy Szkole,
 • Firmą Froebel Polska,
 • Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Lublinie,
 • Biblioteką im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
 • Pobliskimi przedszkolami i szkołami.