Pani Elżbieta Siebielec – dyrektor

                             Pani Dyrektor na wszystkim się zna, slonce

                             kodeksy, ustawy w jednym palcu ma.

                             Trudu i pracy wkłada niemało, 

                             by przedszkole dla dzieci drugim domem się stało.

Pani Agnieszka Sulowska – Kubień – wicedyrektor

                            Pani wicedyrektor kontrolę pedagogiczną sprawuje,

                            sprawdza jakimi metodami każda z Pań pracuje.

                            Gdy hospitacje przeprowadza,

                            zawsze pochwali, czasem coś doradza.