Zapraszamy do obejrzenia relacji z zajęć kierowanych, które odbyły się dnia 02.11.2021r. w naszej grupie.

Głównym celem zajęć było zapoznanie z zapisem graficznym cyfry 2.

Zajęcia rozpoczęły się od rozwiązania zagadki słownej „Malarz- artysta i jego kłopoty” – której rozwiązaniem było słowo: malarz. Następnie dzieci obejrzały teatrzyk freblowski „2 kolory” – w oparciu o wiersz „Kłótnia kolorów” (aut. nieznany) i wypowiadały się na temat wysłuchanego wiersza po czym nastąpiło wprowadzenie cyfry 2 i zapoznanie dzieci zapisem graficznym cyfry. Ponadto dzieci świetnie się bawiły w czasie zabawy ruchowej przy muzyce – podczas gdy muzyka grała dzieci swobodnie poruszały się po sali. Gdy muzyka cichła zadaniem dzieci była obserwacja tego co pojawi się na  ekranie. Gdy dzieci zobaczyły, że na ekranie wyświetliły się przedmioty, których jest 2, musiały wykonać zadanie podane przez nauczyciela. Jeśli na ekranie pojawiły się przedmioty, których liczba nie była równa 2 wtedy przyjmowały dowolną pozycję, starając się przy tym nie ruszać. W kolejnej części zajęć nauczycielka odczytała list od malarza w którym były przekazane 4 zadania do wykonania, zadaniem dzieci było ich wykonanie w grupach.

Następnie w grupach zabawowo-zadaniowych dzieci wykonywały następujące działania: 

W kąciku darów –  Dzieci układały ,,Kolorowe obrazy”- według wzorów lub pomysłów własnych przy użyciu daru nr 7.

W kąciku twórczym – Dzieci tworzyły obrazy poprzez dorysowywanie elementów do przyklejonych 2 patyczków kreatywnych.

W kąciku gospodarczym – Dzieci klasyfikowały guziki ze względu na ilość dziurek.

W kąciku badawczym – Dzieci prowadziły zabawy badawcze na wodzie
z wykorzystaniem cukierków i wody według instrukcji czynnościowej.