Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału w przeglądzie plastycznym pod tytułem

„Nasze ulubione zabawy podwórkowe”

Regulamin przeglądu:          

1. Cele przeglądu:

  • Rozwijanie kreatywności, indywidualności  oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
  • Propagowanie zdrowego trybu życia i wspierania rozwoju i potencjału dzieci.
  • Pobudzanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci i rodziców.
  • Wspólne przeżywanie radości i satysfakcji w gronie rodzinnym.

2. Przegląd plastyczny przeznaczony jest dla dzieci i rodziców uczęszczających do Przedszkola nr 54 w Lublinie.

3. Zadaniem przeglądu jest wykonanie pracy plastycznej płaskiej w formacie A3 na w/w temat. Technika prac: dowolna.

4. Każdy z autorów może przekazać jedną pracę.

5. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka, która zawiera:

– imię i nazwisko dziecka ( z dopiskiem „z Rodzicami”),

– wiek dziecka i numer grupy, do której uczęszcza dziecko.

6. Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie zdjęć na stronie internetowej                 i na terenie placówki.

7. Przegląd trwa od 16.01.2023r. do 31.01.2023r. 

8.Każda rodzina otrzymapamiątkowy dyplom i drobny upominek.

Organizatorzy: Katarzyna Łukasik, Anna Grudzień                     

9.Telefon kontaktowy: 661 308 693