Tematy kompleksowe na okres 27.02.2023 r. – 31.03.2023 r.

  1. „Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć – z wizytą u dentysty ” – 27.02.2023r. – 3.03.2023r.
  2. „Wiosenne prace w ogrodzie, czyli poznajemy pracę ogrodnika” – 6.03.2023r. – 10.03.2023r.
  3. „Zielony ogródek przedszkolaka” – 13.03.2023r. – 17.03.2023r.
  4. „Już bocian leci ciszą się dzieci – idzie wiosna” – 20.03.2023r. – 31.03.2023r.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

– zapoznanie ze specyfiką zawodu stomatologa,

– kształtowanie zamiłowania do czystości, nawyków higienicznych, mycia zębów,

– kształcenie umiejętności prawidłowego czyszczenia zębów,

– rozumienie wpływu higieny jamy ustnej na samopoczucie i zdrowie człowieka,

– wyrabianie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz z umiejętnością przewidywania skutków własnych zachowań dla swojego zdrowia,

– wzbogacanie wiedzy na temat pracy ogrodnika,

– poznanie narzędzi i przyborów ogrodniczych,

– założenie w sali zielonego kącika,

– poznanie  warunków niezbędnych  do  wzrostu roślin: światło, temperatura, woda,

– wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, prowadzenie obserwacji przyrodniczych,

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: coraz  dłuższe dni, coraz wyższa   temperatura, powracające pierwsze   ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze   kwiaty (przebiśniegi, krokusy),

– zachęcanie do obserwacji zmian atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia; poprawne nazywanie zjawisk atmosferycznych, rozpoznawanie różnorodnych warunków pogodowych,                                                                                                                                                                          
–  zapoznanie dzieci z obrzędem ludowym: pożegnania zimy i powitania wiosny,

– rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń  i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych,

– rozwijanie kompetencji językowych i zasobu słownictwa,

– kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, wnioskowania

– doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat wiersza,, opowiadania,

– tworzenie sytuacji doskonalących pamięć,

– doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,

– rozwijanie ogólnej sprawności i ekspresji ruchowej oraz sprawności manualnej,

– kształcenie umiejętności reagowania umownym gestem i ruchem na muzykę i sygnały dźwiękowe.

WIOSNA

Regina Gruchalska

Wiosna przychodzi cichutko.
Topi śniegi wolniutko.
Ranki są coraz jaśniejsze
A dni bywają cieplejsze.
Jest tak zielono, wesoło.
Zwierzęta budzą się wkoło.
Śpiew ptaków słychać radosny, na powitanie wiosny.

WIOSNA, WIOSENKA
muz. i sł. Piotr Belak

Wiosna, wiosenka, w mym sercu piosenka

przychodzi po zimie, ożywia świat.

Świeżym powiewem, słońca iskrzeniem

obudź się ziemio – pora już wstać!

Ref.

Wiosna, wiosna tak piękna, radosna,

słoneczna, pachnąca, przyrodą kwitnąca.

Wiosna, wiosna tak piękna radosna,

to takie proste, śpiewaj i tańcz….

2. Gdy deszczyk zaskoczy, otwórz swe oczy,                                                                                  

tęczą na niebie, namaluj szlak.

Ptaki wracają, głośno śpiewają,.

Obudź się ziemio, pora już wstać.

Ref. x2

3. Raz dwa trzy

Zielono mi

Cztery pięć sześć

Tak pięknie tu jest

siedem i osiem

Raduj się widokiem

Wiosna wreszcie zagościła,

to radosna dla nas chwila.