Tematy kompleksowe na okres 27.02.2023 r. – 31.03.2023 r.

 • ŻEBY ZDROWE ZĘBY MIEĆ, TRZEBA TYLKO CHCIEĆ – Z WIZYTĄ U DENTYSTY – 27.02. – 3.03.2023 r.
 • WIOSENNE PRACE W OGRODZIE, CZYLI POZNAJEMY PRACĘ OGRODNIKA – 6.03 – 10.03.2023r
 • ZIELONY OGRÓDEK PRZEDSZKOLAKA – 13.03. – 17.03.2023r.
 • JUŻ BOCIAN LECI CIESZĄ SIĘ DZIECI – IDZIE WIOSNA – 20.03. – 31.03.2023r.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec:

 • zapoznanie ze specyfiką zawodu stomatologa,
 • przypomnienie i utrwalenie zasad higieny jamy ustnej,
 • przypomnienie właściwego sposobu mycia zębów,
 • kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków higieniczno-zdrowotnych.
 • zwrócenie uwagi na systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia.
 • zapoznanie z kolejnymi etapami wzrostu wybranych roślin ogrodowych,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego sadzenia i siania roślin,
 • zapoznanie z właściwą pielęgnacją roślin w ogrodzie,
 • założenie w sali zielonego kącika,
 • wzbogacanie wiedzy na temat pracy ogrodnika,
 • budzenie szacunku dla ludzi wykonujących zawód ogrodnika oraz kształtowanie rozumienia wartości tej pracy,
 • poznanie narzędzi i przyborów ogrodniczych,
 • rozwijanie umiejętności bezpiecznego użytkowania podstawowych narzędzi ogrodniczych,
 • zapoznanie dzieci z budową i cechami wybranych kwiatów wiosennych,
 • kształtowanie wiedzy na temat charakterystyki prac wykonywanych w ogrodzie wiosną,
 • zapoznanie dzieci ze zjawiskami charakterystycznymi dla wiosny,
 • zapoznanie dzieci z ludowymi obrzędami związanymi z pierwszym dniem wiosny,
 • zapoznanie dzieci z zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla przedwiośnia,
 • zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie,
 • zapoznanie ze znaczeniem wody dla środowiska oraz korzyścią czerpaną z wody przez żywe organizmy,
 • propagowanie różnorodnych sposobów wyrażania się poprzez plastykę,
 • pobudzanie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych oraz obrazowania tekstu piosenki ruchem,
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie aktywności plastycznej, zachęcanie do dbania o estetykę wykonywanych prac,
 • kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich.

„Ogrodniczka”

Jestem sobie ogrodniczka,
Mam nasionek pół koszyczka.
Jedne gładkie, drugie w łatki,
A z tych nasion będą kwiatki

Ref.:
Kwiatki, bratki i stokrotki
Dla Malwinki, dla Dorotki.
Kolorowe i pachnące,
Malowane słońcem.

Mam konewkę z dużym uchem
Co podlewa grządki suche.
Mam łopatkę, oraz grabki
Bo ja dbam o moje kwiatki.

„Wiosna”

Ciepły promyk słońca
Pogłaskał mnie z rana
Wyjrzałam przez okno
Wiosna ukochana!!!
Nawet nie wiem kiedy
Do mnie zawitała
Jak się masz Agatko?
Ciepło zapytała
I odeszła dalej
Malować i kwiecić
Zostawiła zapach
W wiosennym bukiecie