Dom zima: wektory i ilustracje do darmowego pobrania | Freepik

Tematy kompleksowe na okres od 4 grudnia 2023r. do 29 grudnia 2023r. :

 1. „Barbórka i mikołajki to nasze tradycje” – 4.12 – 8.12.2023r.
 2. „Zima coraz bliżej” – 11.12 – 15.12.2023r.
 3. „Magia świąt” – 18.12 – 29.12.2023r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • Wzbogacanie słownictwa dzieci o wyrażenia związane z tradycją, obyczajami  i obrzędami regionalnymi.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie przy muzyce.
 • Zapoznanie dzieci z pracą górnika, wyglądem munduru galowego; wzbogacenie słownika czynnego dzieci o terminy związane  z górnictwem.
 • Wprowadzenie dzieci w świąteczny nastrój związany z „Mikołajkami”; zapoznanie z osobą świętego Mikołaja.
 • Wprowadzenie nastroju oczekiwania i udział   w przygotowaniach do  spotkania z Mikołajem.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólne wykonywanie zadań.
 • Kształtowanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi  o ważnych sprawach, zachęcanie do uważnego uważnego słuchania tekstu literackiego.
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne,
 • uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym,
 •  budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego,
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych w zadaniach stawianych dzieciom np. poprzez przeliczanie prezentów w workach, określanie liczebności zbiorów.
 •  Pobudzanie dzieci do podejmowania własnej aktywności twórczej.
 • Stwarzanie okazji do rozwijania zdolności technicznych i konstrukcyjnych.
 • Usprawnianie motoryki i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenek z dziecięcego repertuaru
 • Przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Zachęcanie do wspólnego śpiewu kolęd i pastorałek;  ukazanie ich piękna. Wytworzenie  świątecznego nastroju.

Idzie, idzie Mikołaj – piosenka

 1. Idzie idzie Mikołaj Idzie tup tup tup Niesie, niesie prezenty

Słychać stuk stuk stuk Co to?! Co to??

Ref.: Może klocki Co to?! Co to?! Może Miś Co to?! Co to?! Może Lalka Dowiesz się już dziś

2. Dzień dobry, dzień dobry Witaj pośród nas Jesteśmy ciekawi Co w swym worku masz? Mikołaju, Mikołaju Usiądź sobie pośród nas Mikołaju, Mikołaju Na prezenty czas

Gore gwiazda Jezusowi”- pastorałka

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy obiegli, obiegli

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem