Tematy kompleksowe na okres od 2 października do 27 października 2023 roku

  • KOLORY I DARY JESIENI – 2.10.2023r. – 13.10.2023r.
  • EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA – 16.10.2023r. – 20.10.2023r.
  • MUZYKA WOKÓŁ NAS – 23.10.2023r. – 27.10.2023r.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik:

– poznanie oznak nowej pory roku – jesieni,

– rozwijanie umiejętności wokalnych oraz obrazowania tekstu piosenki ruchem,

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania owoców i warzyw za pomocą zmysłów,

– poznanie sposobów przygotowywania owoców i warzyw na zimę,

– poznanie grzybów: jadalnych i trujących,

– poznanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy,

– utrwalenie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów,

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

– rozwijanie umiejętności odczytywania prostych kodów;

– doskonalenie rozpoznawania i nazywania kolorów;

– kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci,

– rozwijanie zainteresowań konstrukcyjnych;

– rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami przestrzennymi;

– uwrażliwienie na muzykę i otaczające dźwięki,

– pobudzanie zainteresowań muzycznych na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem,

– kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki ruchem,

– poszerzanie wiedzy na temat instrumentów muzycznych,

– wdrażanie do podejmowanie zabawy w większych grupach,

– kształtowanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w zabawie.

„Kolorowe listki” – piosenka

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.
Kolorowe listki na wietrze szumiały.
Szu, szu, szu, szumiały wesoło.
Szu, szu, szu, wirowały w koło.

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Hop, hop, hop, tak sobie skakały.
Hop, hop, hop, w koło wirowały.

Kolorowe listki spadły już na trawę.
Kolorowe listki skończyły zabawę.
Cicho, sza, listki zasypiają.
Cicho, sza, oczka zamykają.

„Listeczki” – wierszyk
W naszym parku na jesieni,
od kolorów aż się mieni.
Gubią liście lipy, klony,
tu liść żółty, tam czerwony.
Lekki wietrzyk dmucha wieje,
miecie liście przez aleje.
Co tam niesiesz powiedz Marku?
Kolorowe liście z parku.

JESTEM MAŁY, WIELE UMIEM – piosenka

1. Jestem mały, lecz to nic

Wiele umiem zrobić dziś

I z uśmiechem przyznam, że

Mało, kto tak dużo wie.

Ref: Tupię nogą

Klaszczę w ręce

Kiwam głową

I się kręcę

2. Na paluszkach liczyć chcę

Alfabetu uczę się

I rysuję też kredkami

Wszystko razem z kolegami.

Ref: Tupię nogą…

3. Co dzień biegam, skaczę hop!

I fikołków robię sto!

Jestem szybki jak sportowiec

Lub samolot – odrzutowiec.

Ref: Tupię nogą…