Tematy kompleksowe na okres 27.02.2023r.- 31.03.2023r.

  1. „Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć- z wizyta u dentysty”- 27.02.2023r.- 30.03.2023r.
  2. „Wiosenne prace w ogrodzie czyli poznajemy pracę ogrodnika” – 6.03.2023r.- 10.03.2023r.
  3. „Zielony ogródek przedszkolaka” – 13.03.2023r.- 17.03.2023r.
  4. „Już bocian leci, cieszą się dzieci – idzie wiosna” 20.03.2023r.- 31.03.2023r.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

–  kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków higieniczno-zdrowotnych,

–  uświadomienie dzieciom konieczności systematycznego dbania o zęby (prawidłowe odżywianie,

prawidłowe mycie zębów),

–  zapoznanie ze specyfiką zawodu stomatologa,

–  kształtowanie umiejętności prawidłowego mycia zębów,

–  rozumienie wpływu higieny jamy ustnej na samopoczucie i zdrowie człowieka,

– zapoznanie ze znaczeniem wiosennego przysłowia pt. „W marcu jak w garncu” w oparciu o wiersz pt. „Marzec”, zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia,

– bogacenie i utrwalanie wiadomości na temat zwiastunów wiosny,

– wzbogacanie wiedzy na temat pracy ogrodnika (poznanie narzędzi i przyborów ogrodniczych|),

– założenie zielonego ogródka w sali; sianie nasion – rzeżuchy, owsa, itp. zapoznanie ze sposobem  sadzenia roślin, rozróżnianie  nasion,  czynny udział  w pracach,

– zapoznanie dzieci z kolejnymi etapami wzrostu rośliny oraz warunkami potrzebnymi do wzrostu rośliny (woda, światło, powietrze, odpowiednia temperatura), rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

–  tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie, działanie. Budzenie zainteresowania przyrodą,

– doskonalenie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo- ruchowej,

– rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych w zadaniach stawianych dziecku (rozpoznawanie i nazywanie i wskazywanie przedmiotów w kształcie figur geometrycznych.),

– oglądanie ilustracji ptaków; zachęcanie do dzielenia się spostrzeżeniami na temat ich
wyglądu.

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków (bocian, skowronek, jaskółka),

– odtwarzanie z pamięci treści i szczegółów obrazka po zasłonięciu jego fragmentu.

„Wiosna ogrodniczka” – wiersz B. Szelągowskiej

Przyszłą do nas wiosna, nasionka posiała.

Ogrzała je słoneczkiem, deszczykiem podlała.

Na łąkach i w ogrodach zakwitły śliczne kwiatki :

krokusy, przebiśniegi, żonkile i bratki…ŚPIĄCY MIŚ -słowa J. Bernat

 Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
zbudź się, misiu, zbudź.
Pogłaskała słonkiem,
dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem,
zbudź się, misiu, zbudź się, misiu-
a on śpi i już!
2. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
zbudź się, misiu, zbudź.
Burzą grała, grzmiała,
gromem zahuczała,
zbudź się, misiu zbudź, zbudź się, misiu-
a on śpi i już!
3. Nadleciała pszczółka mała:
zbudź się, misiu, zbudź.
Bzyku bzyk do ucha,
widział kto leniucha?!
Ledwie pszczółka bzy, bzyknęła,
niedźwiedź krzyknął: m i ó d!

„Pracowita wiosna”- wiersz
M. Witewskiej


Kolorowa wiosna,
gosposia wspaniała,
od samego rana
dużo pracy miała.

Zaspane słoneczko
witała zza chmurki,
prosiła na koncert
leśnych ptaków chórki.

Malowała kwiatki
na zielonej trawie,
policzyła z boćkiem
wszystkie żaby w stawie.