Dzieci z grupy II wykonały pracę plastyczną pt. ,,Wiosenne drzewka”. Praca ta powstała poprzez stemplowanie przy użyciu gąbki.